Usługi Testowe

Podnosimy jakość produktu Klienta.
Projektujemy proces oraz środowiska testowe, dostarczamy narzędzia
i automatyzujemy testy w efektywny sposób.

Według raportu Computerworld TOP 200 za rok 2017, jesteśmy drugim w Polsce największym dostawcą usług testowania oprogramowania.

Usługi

TESTY
 • Oprogramowanie wbudowane: urządzenia krytyczne
  pod względem bezpieczeństwa (SIL level 4), karty audio,
  urządzenia sieci komputerowych
 • Platformy obliczeniowe: BIOS, FW, systemy wirtualizacji
  i zarządzania zasobami
 • Aplikacje automatyzujące procesy biznesowe
 • Rozwiązania Big Data i Machine Learning: Trusted Analitics Platform, Deep Learning
KONSULTACJE TECHNICZNE
 • Rekomendacja właściwych procesów testowych
 • Optymalizacja procesu testowego
 • Przegląd wymagań dot. produktu pod kątem kompletności
  i testowalności
 • Pomoc w doborze narzędzi wspierających proces testowy
 • Dokumentacja testowa zgodna z normą ISO/IEC/IEEE 29119
 • Efektywna automatyzacja testów
 • Testowanie zwinne (Agile)
Realizacja
 • Przygotowywanie strategii i planów testów
 • Specyfikowanie przypadków testowych
 • Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie dedykowanych
  aplikacji i środowisk wspierających testowanie
 • Automatyzacja testów
 • Wykonywanie testów ręcznych i automatycznych w cyklach
  i kampaniach
 • ‍Raporty z wynikami testów i znalezionymi błędami
 • Zawężanie obserwacji testowych oraz wstępna analiza
  przyczyn błędów
ROZWÓJ
 • Dedykowane narzędzia i struktury testowe
 • Automatyzacja przypadków testowych

Kompetencje

STANDARDY TESTOWANIA

ISO/IEC/IEEE29119
Certykowani testerzy ISTQB
Normy kolejowe EN50128, EN50159
Wymagania bezpieczeństwa SIL 4

ZAKRES TESTÓW

Wszystkie poziomy i typy testowania
Łączenie testów automatycznych i manualnych
Praca z prototypowym oprogramowaniem oraz sprzętem
Proces testowy zgodny z SIL 4, audytowany przez TÜV

Narzędzia i technologie

Przykłady realizacji

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

Zobacz pozostałe