Tester oprogramowania (sieci)

WYMAGANIA
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w testowaniu
 • Bardzo dobra znajomość środowiska Linux (z linii poleceń)
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi (warstwy sieci, protokoły, konfiguracja sieci (w tym switchy)
 • Znajomość Pythona umożliwiająca rozumienie kodu testów  automatycznych
 • Samodzielność w realizacji zadań, w tym rozwiązywanie większości napotkanych problemów technicznych
 • Znajomość zagadnień teorii testowania i umiejętność ich zastosowania w  standardowych przypadkach
 • Umiejętność właściwej oceny wagi/krytyczności znalezionej anomalii
 • Znajomość narzędzi do zarządzania  błędami i testami
 • Znajomość architektury komputerów PC
 • Chęć rozwoju w kierunku testowania oprogramowania
 • Znajomość przynajmniej jednego narzędzia do zarządzania błędami / zgłoszeniami
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
OPIS STANOWISKA
OBOWIĄZKI
 • Wykonywanie testów zgodnie z planem (testy funkcjonalne i niefunkcjonalne na każdym z poziomów)
 • Raportowanie testów i defektów zgodnie z przyjętym procesem rozwoju oprogramowania
 • Zawężanie obserwacji testowych (w tym we współpracy z zespołami programistycznymi)
 • Przygotowywanie środowisk i platform testowych
 • Estymowanie zadań testerskich
 • Tworzenie przypadków testowych
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji testerskiej


PROSZĘ DOŁĄCZYĆ KLAUZULĘ:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Solwit Spółka Akcyjna, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną podaną przez Solwit S.A. w trakcie procesu rekrutacji, a  także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Miejsce pracy
Gdańsk
Wymiar
Pełny etat
Data ważności oferty
30/4/2019
Masz pytania?
Przeczytaj FAQ
lub skontaktuj się z nami
rekrutacja@solwit.com
Justyna
Specjalista ds. rekrutacji