Starszy tester systemów wbudowanych

WYMAGANIA
 • Wykształcenie wyższe o profilu Elektronika, Telekomunikacja, Informatyka lub podobnym w pracy na samodzielnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość testowania systemów wbudowanych (plan testów, przypadek testowy)
 • Doświadczenie w integracji i testowaniu oprogramowania na sprzęcie
 • Znajomość różnych typów mikrokontrolerów i ich peryferii
 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole, priorytetyzacji zadań i efektywnego organizowania czasu pracy
 • Umiejętność obsługi oscyloskopu, debuggerów i analizatora stanów logicznych
 • Znajomość interfejsów i protokołów typu RS232, SPI, I2C, CAN, ModBus, Ethernet, TCP/IP
 • Umiejętność przełożenia wymogów norm i standardów na testy
 • Umiejętność pracy w zespole, wysokie zdolności analityczne i komunikacyjne, samodzielność w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów
 • Znajomość języka C pozwalająca na analizę testowanego kodu

Mile widziane

Opcja 1:
 • Doświadczenie w tworzeniu bądź testowaniu oprogramowania dla rynku medycznego
 • Znajomość tematyki przetwarzania obrazu oraz generowania grafiki
 • Ukończonie kierunku inżynieria biomedyczna bądź podobne
 • Znajomość Pythona
 • Doświadczenie w budowaniu środowisk testowych oraz automatyzacji testów
Opcja 2:
 • Znajomość Pythona
 • Doświadczenie w budowaniu środowisk testowych orazautomatyzacji testów
 • Znajomość narzędzi VectorCasta bądź podobnych
OPIS PROJEKTU
OBOWIĄZKI
 • ‍Analiza wymagań systemowych i biznesowych
 • Wyznaczenie strategi, planu testów oraz planu automatyzacji
 • Udział w procesach estymacji pracochłonności zadań oraz analizy ryzyka projektowego
 • Rozwój oprogramowania wspierającego testowanie (zaślepki, narzędzia testowe)
 • Testowanie oprogramowania
 • Dbanie o optymalność procesu testowego
 • Merytoryczny nadzór nad mniej doświadczonymi członkami zespołu.
 • Integracja i testowanie oprogramowania.
 • Raportowanie prac zgodnie z przyjętym procesem
Prosimy o dołączenie klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Solwit Spółka Akcyjna, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną podaną przez Solwit S.A. w trakcie procesu rekrutacji, a  także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Miejsce pracy
Wymiar
Data ważności oferty
31/12/2018
Masz pytania?
Przeczytaj FAQ
lub skontaktuj się z nami
rekrutacja@solwit.com
Justyna
Specjalista ds. rekrutacji