Starszy programista testów automatycznych (aplikacje webowe)

WYMAGANIA
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: informatyka, matematyka stosowana, ekonometria z informatyką, automatyka lub pokrewne
 • 7-9 lat doświadczenia komercyjnego
 • Bardzo dobra znajomość technologii programistycznych w środowiskach Windows i Linux
 • Znajomość co najmniej 2 języków programowania w stopniu bardzo dobrym (Python, C#, Java, JS, języki skryptowe)
 • Zaawansowana umiejętność projektowania rozwiązań systemowych
 • Znajomość wzorców projektowych
 • Praktyczne doświadczenie z narzędziami CI oraz automatyzacji (np. Selenium WebDriver, Protractor, etc)
 • Zdolności analityczne
 • Samodzielność w realizacji zadań
 • Przywiązywanie uwagi do szczegółów
 • Znajomość metod testowania oprogramowania
OPIS PROJEKTU
OBOWIĄZKI
 • Podział obszaru automatyzacji na pojedyncze zadania 
 • Estymowanie kompleksowych projektów automatyzacji 
 • Integracja i testowanie wytworzonego oprogramowania 
 • Automatyzacja testów bazująca na treści przypadku testowego 
 • Współpraca z klientem, przygotowywanie rozwiązań spełniających potrzeby i oczekiwania klienta 
 • Przygotowywanie środowisk i platform testowych 
 • Przeprowadzanie review kodu 
 • Merytoryczne reprezentowanie zespołu na spotkaniach typu bug scrub, planowanie, RCA, spotkaniach z klientem 
 • Wdrażanie i dbanie o efektywność różnych składowych procesu rozwoju oprogramowania, typu: bug scrub, planowanie, estymacje, RCA 
 • Definiowanie obszarów przynoszących największą korzyść przy automatyzacji 
 • Analiza wymagań i projektowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyzacji testów 
 • Przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej z procesem automatyzacji testów 
 • Dbanie o własny rozwój techniczny w wybranej specjalizacji 
 • Udzielanie wsparcia członkom zespołu w ramach posiadanej wiedzy i umiejętności
Prosimy o dołączenie klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Solwit Spółka Akcyjna, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną podaną przez Solwit S.A. w trakcie procesu rekrutacji, a  także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Miejsce pracy
Gdańsk
Wymiar
Pełny etat
Data ważności oferty
31/7/2018
Masz pytania?
Przeczytaj FAQ
lub skontaktuj się z nami
rekrutacja@solwit.com
Justyna
Specjalista ds. rekrutacji