Tester oprogramowania

WYMAGANIA
 • Wykształcenie co najmniej średnie
 • 2-4 lata doświadczenia komercyjnego
 • Znajomość zagadnień teorii testowania i umiejętność ich zastosowania w standardowych przypadkach
 • Umiejętność właściwej oceny wagi/krytyczności znalezionej anomalii
 • Znajomość  narzędzi do zarządzania błędami i testami
 • Znajomość architektury komputerów PC
 • Ogólna znajomość architektury systemów IT
 • Umiejętność obsługi systemów operacyjnych z poziomu linii komend
 • Chęć rozwoju w kierunku testowania oprogramowania
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
OPIS STANOWISKA
OBOWIĄZKI
 • Wykonywanie testów zgodnie z planem (testy funkcjonalne i niefunkcjonalne na  każdym z poziomów)
 • Harmonogramowanie i egzekucja testów automatycznych zgodnie z planem testów
 • Raportowanie testów i defektów zgodnie z przyjętym procesem rozwoju oprogramowania
 • Przygotowywanie środowisk i platform testowych
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji testerskiej
 • Optymalizacja wykonywanych przez siebie zadań


PROSZĘ DOŁĄCZYĆ KLAUZULĘ:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Solwit Spółka Akcyjna, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną podaną przez Solwit S.A. w trakcie procesu rekrutacji, a  także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Miejsce pracy
Gdańsk
Wymiar
Pełny etat
Data ważności oferty
30/6/2018
Masz pytania?
Przeczytaj FAQ
lub skontaktuj się z nami
rekrutacja@solwit.com
Justyna
Specjalista ds. rekrutacji