Inżynier środowisk IT (Cloud/DevOps Engineer)

WYMAGANIA
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe:informatyka, matematyka stosowana, ekonometria z informatyką, automatyka lub pokrewne
 • Min. 4 lata doświadczenia komercyjnego
 • Dobra znajomość przynajmniej jednej z publicznych chmur obliczeniowych (GCP, AWS,Azure)
 • Doświadczenie w projektowaniu i budowaniu rozwiązań hostingowych opartych o usługi chmurowe
 • Doświadczenie w zarządzaniu wysokodostępnymi środowiskami hostingowymi
 • Praktyczna znajomość metod konteneryzacji usług z wykorzystaniem Docker’a
 • Znajomość języków skryptowych (Python,Powershell, Bash, etc)
 • Znajomość i umiejętność tworzenia podstawowych zapytań, umiejętność zarządzania i konfiguracji silników bazdanych (SQL i NoSQL)
 • Znajomość Ansible'a (lub Chefa/ Puppeta
 • Znajomość systemów kontroli wersji (np. GIT,SVN)
 • Dobra znajomość Windows OS, w szczególności Windows Server 2016
 • Dobra znajomość Linux OS (szczególnie Ubuntu, CentOS)
 • Umiejętność pracy w środowisku agilowym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność w realizacji zadań
 • Dobra znajomość zagadnień i systemów CI/CD
OPIS PROJEKTU
OBOWIĄZKI
 • Projektowanie i budowanie rozwiązań hostingowych
 • Tworzenie skryptów automatyzujących powstawanie lub konfigurację środowisk
 • Rozwój istniejących narzędzi i aplikacji
 • Diagnozowanie, raportowanie i naprawianie problemów w środowiskach oraz skryptach i aplikacjach automatyzujących
 • Raportowanie prac zgodnie z przyjętym procesem
 • Udział w procesach estymacji pracochłonności projektu oraz analizy ryzyka projektowego
Prosimy o dołączenie klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Solwit Spółka Akcyjna, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną podaną przez Solwit S.A. w trakcie procesu rekrutacji, a  także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Miejsce pracy
Gdańsk
Wymiar
Pełny etat
Data ważności oferty
31/12/2018
Masz pytania?
Przeczytaj FAQ
lub skontaktuj się z nami
rekrutacja@solwit.com
Justyna
Specjalista ds. rekrutacji