Case studies

Sofia Soft

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Zintegrowane rozwiązanie informatyczne dla organizacji, których pracownicy wykonują znaczną część swoich działań w terenie. Sofia umożliwia zarządzanie pracą ludzi w terenie, usprawnia planowanie wykonywanych prac oraz umożliwia zarządzanie zasobami materiałowymi.

ZAKRES PRAC:

Projekt, wykonanie i testowanie systemu informatycznego.

TECHNOLOGIE:

Pobierz:
Klient
Rozwój i wdrożenia systemu Sofia służącego do zarzadzania pracą w terenie (FFA).
Sektor
Transport i logistyka
Data realizacji projektu
Model współpracy
Fixed Price, Time & Material