Case studies

Globalny producent procesorów

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Narzędzie do optymalizacji kosztów procesów przy testach złożonych. Aplikacja wykorzystuje algorytmy logiczne do obliczania, które przypadki testowe i zasoby należy wykorzystać w celu wykonania wymaganych testów, zgodnie z ustalonymi warunkami, takimi jak czas wykonania, ilość zasobów, priorytety testu itp.

ZAKRES PRAC:
  • Zmiana architektury na model SaaS i aplikację sieciową; 
  • Optymalizacja silnika algorytmicznego (obliczanie jednowątkowe zastąpione wielowątkowością);
  • Wdrożenie pętli informacji zwrotnej od klientów,
  • Wdrożenie interfejsów zewnętrznych dla lepszej i szybszej integracji
TECHNOLOGIE:

C#, .NET frameworks (4.0, 4.5), MS SQL Server 2012, Single Page App using Angular JS framework, Review Board tool, Quick Build for Continuous Integration

Pobierz:
Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Data realizacji projektu
Model współpracy
Strona klienta