Case studies

Globalny producent procesorów

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Niezależna platforma testowa, która umożliwia prowadzenie testów niezależnie od używanego środowiska. 

Można ją stosować do testowania Firmware, BIOS, NIC, sterowników itp., przy wykorzystaniu wielokanałowej komunikacji oraz aplikacji (BIOS-EFI / UEFI, Operating System).

ZAKRES PRAC:
  • Pełna automatyzacja procesu, przygotowanie testów dla nowej architektury platformy. 
  • Rozwiązanie działające w środowisku wirtualnym - pre-silicon (symulacja non-platformowa) oraz na docelowym sprzęcie z wielofunkcyjną konfiguracją.
  • Przygotowanie ogólnych scenariuszy testowych przy użyciu mechanizmu Dependency Injection do odseparowania środowiska od strumienia scenariuszy testowych;
  • Wdrożenie testów podstawowych, które mogą być uruchamiane na nowym oraz pracującym sprzęcie (model niezależności od architektury platformy); 
  • Wdrożenie modelu własności przypadków testowych (+ zidentyfikowanych właścicieli); 
  • Przeprowadzenie prac w sposób niezakłócający prac klienta
TECHNOLOGIE:

.NET frameworks (4.0, 4.5), Ninject dependency injector, binary firmware burn methodology, silicon based mechanisms and interfaces/APIs for platform validation

Pobierz:
Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Data realizacji projektu
Model współpracy
Time & Material
Strona klienta