Case studies

Globalny producent procesorów

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Aplikacja sieciowa do kontrolowania przebiegu testów, zarządzania ich ustawieniami i raportowania. Zintegrowana z istniejącym środowiskiem testowym, wykorzystywanym przez projekty związane z platformą walidacyjną. Rozwiązanie zapewnia dostęp do środowisk laboratoryjnych z dowolnego miejsca sieci firmowej, poprawia automatyzację dużych środowisk laboratoryjnych i procesów oraz zapewnia szczegółowy wgląd w informacje na temat statusu złożonego projektu.

ZAKRES PRAC:
  • Wdrożenie i przebudowanie wielu funkcji ukierunkowanych na poprawę użyteczności i przepływu procesów 
  • Wdrożenie mechanizmu autotestowania opartego na strukturze Selenium 
  • Doradztwo w zakresie architektury i oprogramowania 
  • Monitorowanie i optymalizacja zapytań SQL 
  • Wsparcie użytkowników (helpdesk)
TECHNOLOGIE:

.NET frameworks 4.0/4.5, ASP.MVC 5.0, EntityFramework 6.1 (ORM), MSSQL 2012 with HW Redundancy and ReplicationOn, Telerik Kendo UI for ASP.MVC, HTML5.0, AngularJS, CSS3, Javascript, jQuery, SignalR, WCF services (+REST)

Pobierz:
Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Data realizacji projektu
Model współpracy
Time & Material
Strona klienta