Case studies

Globalny producent procesorów

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Zestaw usług backendowych wykorzystywanych przez aplikacje do ochrony poufnych obszarów kodu i danych przed niepowołanym dostępem lub modyfikacją.

ZAKRES PRAC:

Kompletna usługa rozwoju produktu: projektowanie, wdrażanie, walidacja i dostarczenie.

TECHNOLOGIE:

C++, Scala, Gatling, Node.js, Mocha, Java, TestNG, Mockito, Ansible, Gradle, Bash, Python, Cassandra, Docker, Computer Cryptography, Clang, CMake

Pobierz:
Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Data realizacji projektu
Model współpracy
Time & Material
Strona klienta