Case studies

Globalny producent procesorów

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Narzędzie sieciowe, służące do generowania statystyk z bieżącej liczby defektów o różnej wadze, stanu przypadków implementacji testów, stanu użycia maszyn testowych i innych wskaźników w jednym miejscu z wielu źródeł danych. 

ZAKRES PRAC:
  • Wykonanie narzędzia, które umożliwia zarządzanie danymi do potrzeb raportów i analiz.
  • Redukcja złożoności przygotowania i przetwarzania danych
TECHNOLOGIE:

.NET frameworks 4.0/4.5, ASP.MVC 5.0, EntityFramework 6.1 (ORM), MSSQL 2012 with HW Redundancy and ReplicationOn, Telerik Kendo UI for ASP.MVC, HTML5.0, AngularJS, CSS3, Javascript, jQuery, SignalR, WCF services (+REST)

Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Data realizacji projektu
Model współpracy
Fixed Price
Strona klienta
Pobierz