Case studies

Globalny producent procesorów

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Kompleksowa obsługa i utrzymanie laboratoriów testowych oraz środowisk deweloperskich klienta.  

ZAKRES PRAC:
  • Konfiguracja, utrzymanie sprzętu. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego.
  • Dbałość o poprawną konfigurację zasilania oraz dystrybucję ciepła.
  • Instalacja,     konfiguracja oprogramowania oraz urządzeń wchodzących w skład laboratorium
  • Administracja centrum danych, środowisk wirtualnych, środowisk ciągłej integracji.
  • Monitorowanie środowisk i tworzenie kopii zapasowych.
  • Zapewnianie wysokiej dostępności (99,8%) serwisów.
  • Odpowiedzialność obejmująca ponad 1000 maszyn fizycznych i wirtualnych.
  • Ciągły rozwój infrastruktury laboratorium, poszukiwanie rozwiązań spełniających oczekiwania klienta.
  • Wsparcie użytkowników z kilku zespołów wykorzystujących obsługiwane laboratorium.
TECHNOLOGIE:

Development/Automation: Active Directory, Powershell, Ansible. Tools: Team Foundation Server, TeamCity, Jenkins, Jira, Artifactory, Apache, IIS, ESX and HyperV virtualizers, Windows Server and Client editions, various Linux distributions. Knowledge of systems security and PC platforms

Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Data realizacji projektu
Model współpracy
SLA
Strona klienta
Pobierz