Case studies

Globalny producent procesorów

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Kompleksowa obsługa i utrzymanie laboratoriów testowych oraz środowisk deweloperskich klienta.  

ZAKRES PRAC:
  • Konfiguracja, utrzymanie sprzętu. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego.
  • Dbałość o poprawną konfigurację zasilania oraz dystrybucję ciepła.
  • Instalacja,     konfiguracja oprogramowania oraz urządzeń wchodzących w skład laboratorium
  • Administracja centrum danych, środowisk wirtualnych, środowisk ciągłej integracji.
  • Monitorowanie środowisk i tworzenie kopii zapasowych.
  • Zapewnianie wysokiej dostępności (99,8%) serwisów.
  • Odpowiedzialność obejmująca ponad 1000 maszyn fizycznych i wirtualnych.
  • Ciągły rozwój infrastruktury laboratorium, poszukiwanie rozwiązań spełniających oczekiwania klienta.
  • Wsparcie użytkowników z kilku zespołów wykorzystujących obsługiwane laboratorium.
TECHNOLOGIE:

Development/Automation: Active Directory, Powershell, Ansible. Tools: Team Foundation Server, TeamCity, Jenkins, Jira, Artifactory, Apache, IIS, ESX and HyperV virtualizers, Windows Server and Client editions, various Linux distributions. Knowledge of systems security and PC platforms

Pobierz:
Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Data realizacji projektu
Model współpracy
SLA
Strona klienta