Case studies

Globalny producent procesorów

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Architektura logiczna, która rozdziela zasoby obliczeniowe, magazynowane i sieciowe oraz wprowadza możliwość łączenia ich w celu bardziej efektywnego wykorzystania. Upraszcza zarządzanie zasobami i umożliwia dynamiczną ich kompilację zgodnie z potrzebami, wynikającymi z obciążenia zadaniami.

ZAKRES PRAC:
  • Wykonanie testów manualnych, umożliwiające klientowi skoncentrowanie jego zasobów na zadaniach automatyzacji testów. 
  • Wsparcie zespołu walidacji u klienta w procesie automatyzacji testów i naprawa błędów w testach automatycznych. 
  • Odpowiedzialność za utrzymanie wszystkich zasobów sprzętowych.
TECHNOLOGIE:

Windows, Linux, Android Oses, - C# and Python for test automation - Computing platforms design (new chipsets, CPUs & motherboards lineup) - TFS, TestManager, Visual Studio

Pobierz:
Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Data realizacji projektu
Model współpracy
Time & Material
Strona klienta