Case studies

Globalny producent procesorów

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Hosting Operations - kompleksowa usługa z okreslonymi parametrami. Główne cele:

  • zapewnienie wysokiej dostępności i niezawodności środowisk hostowanych oraz serwisów dla produkcji, testów i developmentu
  • szybka reakcja na incydenty 
  • wysoka elastyczność na zmiany i rozbudowy infrastruktury 
  • szybkie, wysoko zautomatyzowane wdrożenia i raportowanie
ZAKRES PRAC:

Wykwalifikowany zespół inżynierów, pracujący w metodologii Agile / Scrum, szybko reagujący na potrzeby i zamówienia klienta: 

  • 99.9% niezawodności środowiska (99.99% for szczególnych przypadkach)
  • obsługa 24/7/365 
  • rekacja na incydenty - max 15min 
  • 40 dni/miesiąc prac rozwojowych

TECHNOLOGIE:

Development/Automation: C++ (production code), C#.NET, Python (test automation). Knowledge of systems security and PC platforms. Tools: Team Foundation Server – source control, work item management

Pobierz:
Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Data realizacji projektu
Model współpracy
SLA
Strona klienta