Case studies

Bank BPH

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Wsparcie we wdrożeniu metodologii Agile w wydziale Testowania i Walidacji banku.

ZAKRES PRAC:
  • Analiza potrzeb biznesowych i technologicznych.
  • Szkolenie dla pracowników Działu Testowania, dot. zastosowania metodologii Agile w testowaniu oraz automatyzacji testów.
  • Rozwój narzędzi testowych.
TECHNOLOGIE:

HPQC, C#, Python, Oracle DBs, MS SQL servers, szeroki zakres technologii front-endowych oraz strategie ich testowania

Pobierz:
Klient
Bank BPH, należący do grupy GE Money Bank
Sektor
Bankowość
Data realizacji projektu
Model współpracy
Fixed Price, Time & Material
Strona klienta
https://www.bph.pl/