Google for Work – Cloud Platform

Google for Work - Cloud Platform

Solwit został oficjalnym partnerem firmy Google w zakresie dostarczania rozwiązań opartych o Google Cloud Platform.

Partnerstwo z Google wpisuje się w misję Solwitu, którą jest budowanie trwałej wartości dla klientów, akcjonariuszy i pracowników, poprzez kreatywne wykorzystanie technologii cyfrowych w dostarczaniu rozwiązań dla współczesnych społeczności i przedsiębiorstw.

Solwit posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizowania usług opartych o chmurę Google. Od 2011 roku realizuje nowatorskie i uznane na świecie rozwiązania dla jednego z kluczowych klientów.

Dzięki partnerstwu z Google, oferta Solwitu osiąga kolejny poziom niezawodności, skalowalności i doskonałości technologicznej.