Case studies

Learnetic

SOLWIT DOSTARCZYŁ:

Pakiet aplikacji internetowych, wykorzystujących chmurę obliczeniową do zapewnienia skalowalności, trwałości, możliwości szybkiego wdrażania i integracji funkcjonalnej, w tym:

 platformę umożliwiająca tworzenie i redagowanie cyfrowych materiałów     edukacyjnych, przeznaczoną dla     klientów korporacyjnych,

  • platformę     umożliwiająca sieciowanie oraz tworzenie i redagowanie     cyfrowych materiałów edukacyjnych, przeznaczoną     dla nauczycieli oraz indywidualnych twórców treści,
  • zestaw     aplikacji klasy     LMS w modelu SaaS, uwzględniające adaptacyjny model nauczania wspierane     przez rozwiązania typu Big Data, dziennik elektroniczny oraz narzędzie do planowania zajęć szkolnych,
  • pokrycie     i udostępnienie większości funkcjonalności w postaci RESTful API.

Wsparcie i rozwój aplikacji mobilnych, stacjonarnych zintegrowanych z aplikacjami LMS, umożliwiających pracę offline, dla platform: iOS, Android, OSX

ZAKRES PRAC:
  • Pełen     zakres usług związanych z rozwojem produktu: specyfikacja wymagań, rozwój,     walidacja produktu, walidacja wymagań klienta końcowego,     utrzymanie produktu oraz wsparcie klienta końcowego.
  • Proces     zrealizowany w metodologii Agile, minimalizujący długość iteracji rozwojowych poprzez "Continous Integration" i "Continous Delivery".
TECHNOLOGIE:

Front-End: Angular, HTML5, Javascript (ECMA5/ECMA6), GWT, jQuery, Bootstrap, Backend: REST, Djangae, Datastore, BigQuery, Google App Engine Standard & Flexible, Google Cloud Storage, MondoDB Mobile: iOS, Android (native/hybrid). Desktop: OSX, Linux, Python, Java, Qt. Domain standards: SCORM, xAPI (TinCan), LTI. Tools: Jenkins, Ant, Grunt, Bower, CocoaPods, git.

Klient
Learnetic to światowy dostawca rozwiązań dla cyfrowej edukacji. Oferuje pełny zakres zaawansowanych technologii, wspierających wszystkie etapy procesu e-publikacji. Dostarcza treści edukacyjne do setek tysięcy studentów dziennie.
Sektor
Cyfrowa Edukacja
Data realizacji projektu
Model współpracy
Time & Material
Strona klienta